Лечебната сила на растенията

 

Лечебната сила на растенията

Растителните лекарства са стари колкото човечеството. Те стоят в основата на съвременната медицина. Въпреки дългогодишните традиции обаче, тайните на природните активни съставки далеч не са изцяло разкрити. Търсенето на нови и стари активни вещества и съединения продължава с неотслабваща сила, и дори и днес, в нашия век, все още дава Игликаизненадващи резултати. Например фактът, че лечебната сила не се определя единствено от едно или друго отделно съединение, а и от правилното им съчетаване. Едва появата на високотехнологичните аналитични методи ни позволява да оценим богатството и разнообразието, но също така и изменчивостта на растителните съединения.

За период от повече от 80 години на интензивни научни изследвания и развойна дейност в областта на медицинските растения Bionorica SE придобива задълбочено познание за растителните лекарства и става пионер в производството на фитопрепарати. Като следва мисията „Искаме да съчетаем най-доброто от съвременните човешки възможности с най-доброто, което Природата може да предложи, за да лекуваме болестите”, проф. д-р Михаел Поп, Председател на борда на директорите и собственик на Bionorica прави решаващ принос към въвеждането на научни стандарти и най-високо ниво на управление на качеството при фитопрепаратите. Като използва термина phytoneering, (производно от “phyto” за растенията и “engineering” за високотехнологично научно изследване и иновативни технологии) той подчертава значението на задълбоченото изследване на активните съставки на лечебните растения с помощта на най-новите технически методологии.

Висококачественият растителен материал, специфичните производствени процедури и научно обусловената ефекасност са предпоставки за надеждни и стандартизирани растителни лекарствени продукти, които помагат болестите да бъдат лекувани по целенасочен и ефективен начин.